ซื้อน้ำกินกับซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้งานแบบไหนประหยัดกว่ากัน

drinking water photo

ซื้อน้ำกินกับซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้งานแบบไหนประหยัดกว่ากัน

การดื่มน้ำในทุกวันนี้ คงมีน้อยคนแล้วที่จะยังคงดื่มน้ำประปาทั่วไป ด้วยความไม่สะอาดของน้ำดื่มที่อาจมีสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนต่าง ๆ ปะปนมากับน้ำ ทำให้ทุกคนเลือกที่จะซื้อน้ำดื่มหรือไม่ก็ซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้งานที่บ้านแทน เพื่อให้ได้ดื่มน้ำกรองที่สะอาดและปลอดภัย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีหลายคนสงสัยว่า แล้วระหว่างการซื้อน้ำดื่มกับการซื้อเครื่องกรองน้ำแบบไหนประหยัดมากกว่ากัน

ในส่วนของความประหยัดนั้น ต้องขออธิบายก่อนว่า ถ้าเราเลือกที่จะซื้อน้ำดื่มทุกวัน ใน 1 เดือนและ 1 ปี เราจะเสียค่าน้ำเท่าไหร่ และถ้าเราเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ เราจะเสียค่าใช้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนและต่อปีทั้งหมดเท่าไหร่ ซึ่งต่อไปนี้คือวิธีการคิดคำนวณ

  1. การซื้อน้ำดื่ม โดยเฉลี่ยแล่วจะเสียค่าน้ำเดือนละประมาณ 300 บาท ดังนั้น 1 ปี จึงต้องเสียค่าน้ำดื่มประมาณ 3,600 บาท
  2. การซื้อเครื่องกรองน้ำ สำหรับเครื่องกรองน้ำระบบ RO ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการกรองและทำให้น้ำสะอาด ราคาเครื่องขั้นต่ำจะอยู่ที่ 2,700 บาท เท่านั้น เมื่อคิดรวมค่าน้ำทั้งหมด รวมทั้งน้ำทิ้งแล้วเราจะใช้น้ำรวมทั้งหมด 200 ลิตรต่อเดือนหรือ 2,400 ลิตรต่อปีอยู่ที่ 30 บาทเท่านั้น ส่วนค่าใช่จ่ายอื่น ๆ อย่างเช่นค่าไฟอยู่ที่ปีละไม่เกิน 240 บาท ค่าให้เนมเบรน 2 ปีครั้งราคา 480 บาท รวมทั้งหมด 2,700 + 30 + 240 + 480 = 3,400 บาท

ดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้วต้องถือว่าการซื้อเครื่องกรองน้ำถูกกว่าการซื้อน้ำดื่มอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นใครที่ได้รู้อย่างนี้แล้วคงตัดสินใจซื้อเครื่องกรองน้ำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น…