อายุการใช้งานของไส้กรอง ใช้นานเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนได้

drinking water photo

อายุการใช้งานของไส้กรอง ใช้นานเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนได้

โดยปกติแล้ว การทำงานของเครื่องกรองน้ำนั้น เครื่องกรองน้ำจะมีประสิทธิภาพดีหรือไม่อย่างไร อายุในการใช้งานของไส้กรองถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไส้กรองแต่ละประเภทมีอายุในการใช้งานที่แตกต่างกัน หากไม่เปลี่ยนไส้กรองตามอายุในการใช้งานแล้วล่ะก็ จะส่งผลให้ไส้กรองไม่สามารถกรองน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม

สำหรับอายุในการใช้งานของไส้กรองแต่ละประเภทนั้นมีอายุในการใช้งานที่ถูกกำหนดไว้แตกต่างกัน และต่อไปนี้คืออายุในการใช้งานของไส้กรองแต่ละประเภทที่ผู้ใช้งานเครื่องกรองน้ำควรรู้

 1. ไส้กรองคาร์บอน มีอายุการใช้งาน 1 ปี
 2. ไส้กรองเซรามิคส์ มีอายุการใช้งาน 1 – 1 ปีครึ่ง
 3. ไส้กรองด้ายพัน มีอายุในการใช้งาน 3 – 6 เดือน
 4. สารกรองคาร์บอน มีอายุในการใช้งาน 1 ปี
 5. ไส้กรองเมมเบรน มีอายุในการใช้งาน 1 – 1 ปีครึ่ง
 6. ไส้กรอง 2 in 1 มีอายุในการใช้งาน 3 – 6 เดือน
 7. ไส้กรองด้ายพัน P5 มีอายุในการใช้งาน 3 – 6 เดือน
 8. สารกรองเรซิ่น มีอายุในการใช้งาน 1 ปี
 9. สารกรองแอนทราไซด์ มีอายุในการใช้งาน 1 ปี
 10. สารกรองแมงกานิส มีอายุในการใช้งาน 1 ปี
 11. ไส้กรองจีบ มีอายุในการใช้งาน 3 – 6 เดือน
 12. โพสคาร์บอน มีอายุในการใช้งาน 2 ปี
 13. ไส้กรองเรซิ่น มีอายุในการใช้งาน 1 ปี

เพราะฉะนั้น หากครบกำหนดเวลาตามที่ระบุนี้แล้ว ควรเปลี่ยนไส้กรองแต่ละประเภททันที เพราะหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดนี้ ความสามารถและประสิทธิภาพในการกรองน้ำจะหมดไป ไม่สามารถกรองน้ำได้อย่างสะอาดเช่นเดิม โดยการเปลี่ยนนั้นอาจให้ร้านหรือศูนย์ที่เราซื้อเปลี่ยนให้จะดีที่สุด…