ซื้อน้ำกินกับซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้งานแบบไหนประหยัดกว่ากัน Archive

ซื้อน้ำกินกับซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้งานแบบไหนประหยัดกว่ากัน

ซื้อน้ำกินกับซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้งานแบบไหนประหยัดกว่ากัน การดื่มน้ำในทุกวันนี้ คงมีน้อยคนแล้วที่จะยังคงดื่มน้ำประปาทั่วไป ด้วยความไม่สะอาดของน้ำดื่มที่อาจมีสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนต่าง ๆ ปะปนมากับน้ำ ทำให้ทุกคนเลือกที่จะซื้อน้ำดื่มหรือไม่ก็ซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้งานที่บ้านแทน เพื่อให้ได้ดื่มน้ำกรองที่สะอาดและปลอดภัย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีหลายคนสงสัยว่า แล้วระหว่างการซื้อน้ำดื่มกับการซื้อเครื่องกรองน้ำแบบไหนประหยัดมากกว่ากัน ในส่วนของความประหยัดนั้น ต้องขออธิบายก่อนว่า ถ้าเราเลือกที่จะซื้อน้ำดื่มทุกวัน ใน 1 …