อายุการใช้งานของไส้กรอง Archive

อายุการใช้งานของไส้กรอง ใช้นานเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนได้

อายุการใช้งานของไส้กรอง ใช้นานเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนได้ โดยปกติแล้ว การทำงานของเครื่องกรองน้ำนั้น เครื่องกรองน้ำจะมีประสิทธิภาพดีหรือไม่อย่างไร อายุในการใช้งานของไส้กรองถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไส้กรองแต่ละประเภทมีอายุในการใช้งานที่แตกต่างกัน หากไม่เปลี่ยนไส้กรองตามอายุในการใช้งานแล้วล่ะก็ จะส่งผลให้ไส้กรองไม่สามารถกรองน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม สำหรับอายุในการใช้งานของไส้กรองแต่ละประเภทนั้นมีอายุในการใช้งานที่ถูกกำหนดไว้แตกต่างกัน และต่อไปนี้คืออายุในการใช้งานของไส้กรองแต่ละประเภทที่ผู้ใช้งานเครื่องกรองน้ำควรรู้ ไส้กรองคาร์บอน มีอายุการใช้งาน 1 ปี …